Konsultadministration

Ibland räcker det inte med att bara upphandla konsulten – vi har märkt att många känner sig osäkra när det kommer till administration av konsultinköp. Vi bidrar här med löpande administrativ kompetens, ser till så att milstolpar i projekten verkligen är passerade innan betalning för en etapp genomförs och oftast är vi med på styrgruppsmöten.

Även här tar vi ut våra arvoden helt från upphandlaren, vi är alltid upphandlarens förlängda arm men vet samtidigt att det uppskattas även av leverantören att kunden får en stärkt kompetens i projektets styrning.