Konsultförmedling

Vårt huvudsakliga arbetsområde är förmedling av konsulter, främst inom IT-branschen. Vi analyserar era behov och söker sedan fram en eller flera konsulter som motsvarar er kravprofil. Vi hjälper också till med att välja rätt projekt- och avtalsmodell och med att belysa projektrisker.

För detta tar vi normalt ut ett arvode från upphandlaren. Vi tycker att det är viktigt att det är tydligt på vems sida vi står och tar alltså inte ut några löpande provisioner från konsulten i fråga.