Rekrytering

Vi åtar oss även rekryteringsuppdrag och vi arbetar då i princip uteslutande med sökuppdrag. Detta för att undvika den administration som det normalt medför om man vänder sig publikt med rekryteringar. Vi söker bland arbetssökande i CV-databaser, webb-communities och liknande för att försöka hitta kandidater som håller måttet.

Det medför låg administrationsbörda men också att rekryteringarna får korta ledtider.