Våra tjänster

Konsultförmedling

Vårt huvudsakliga arbetsområde är förmedling av konsulter, främst inom IT-branschen. Vi analyserar era behov och söker sedan fram en eller flera konsulter som motsvarar er kravprofil. Vi hjälper också till med att välja rätt projekt- och avtalsmodell och med att belysa projektrisker.

Konsultadministration

Ibland räcker det inte med att bara upphandla konsulten – vi har märkt att många känner sig osäkra när det kommer till administration av konsultinköp. Vi bidrar här med löpande administrativ kompetens, ser till så att milstolpar i projekten verkligen är passerade innan betalning för en etapp genomförs och oftast är vi med på styrgruppsmöten.

Rekrytering

Vi åtar oss även rekryteringsuppdrag och vi arbetar då i princip uteslutande med sökuppdrag. Detta för att undvika den administration som det normalt medför om man vänder sig publikt med rekryteringar. Vi söker bland arbetssökande i CV-databaser, webb-communities och liknande för att försöka hitta kandidater som håller måttet.

Bemanning

Vi arbetar även med bemanning, främst på korta uppdrag eller olika typer av deltidsuuppdrag. Ett perfekt sätt att hantera hantera administrationen kring extraknäck till exempel. Uppdragsgivaren får en faktura och den som jobbat får vanlig lön.